Wodomierz JS Smart-C +

Wodomierze mieszkaniowe
JS Smart C+  R160

 

Wodomierze mieszkaniowe Smart C+ do wody zimnej i ciepłej są alternatywą dla wodomierzy objętościowych szczególnie gdy zabudowane są w pozycji poziomej. Lepiej sprawdzają się w układach rozliczeniowych od wodomierzy w klasie R80 i gwarantują wiarygodniejsze pomiary zużycia wody w przypadku rozbieżności między licznikiem głównym, a sumą wskazań liczników lokatorskich. Sensowniejsze jest inwestowanie w systemy odczytu radiowego w tych licznikach, niż w systemy z licznikami klasy pomiarowej R80.

Karta katalogowa wodomierza JS Smart C+
Cennik katalogowy wodomierzy mieszkaniowych JS Smart C+

Wodomierz JS Master C+Wodomierze domowe
JS Master C+ R160

 

Wodomierze Master C+ przeznaczone są do precyzyjnego pomiaru przepływu wody zimnej i ciepłej w instalacjach domowych lub w węzłach ciepłowniczych o średnicy DN25 – DN40. Precyzyjna konstrukcja, łatwość montażu w dowolnej pozycji pomiarowej oraz możliwość montażu nakładki komunikacyjnej czyni go urządzeniem przyjaznym w eksploatacji, dając dokładne pomiary przepływu wody.

Karta katalogowa  wodomierza  domowego JS Master C+
Cennik katalogowy wodomierzy mieszkaniowych JS Master C+

 

Wodomierz JS kołnierzowy

Wodomierze
dystrybucyjne jednostrumieniowe
DN50 – DN100 “C” klasa

Liczniki te powinno się montować w instalacjach w których potrzebny jest precyzyjny pomiar przepływu w szerokim zakresie dużych ilości wody zimnej. Szczególnie dla pozycji poziomej zabudowy licznika. Może być stosowany zamiennie za sprzężone liczniki wody DN50 – DN100 w przypadku gdy woda niesie z sobą części stałe na które wrażliwe są elementy przełączające wodomierzy sprzężonych. Liczydło przystosowane jest do montażu modułów transmisji danych, nie wymaga prostowania strugi przed i za wodomierzem w celu popranego pomiaru.

Karta katalogowa wodomierzy JS kołnierzowych C- klasa
Cennik  katalogowy wodomierzy jednostrumieniowych domowych JS Master C+ i przemysłowych C- klasa