Wodomierz Smart+

Wodomierze jednostrumieniowe mieszkaniowe
JS Smart+ w klasie pomiarowej R100

Wodomierze średnicy DN 15 – DN 20 przeznaczone są do pomiaru przepływu wody zimnej i ciepłej dla instalacji w mieszkaniach lokatorskich i domach mieszkalnych. Charakteryzują się całkowitą odpornością na działanie magnesów neodymowych. Liczniki te przygotowane są do montażu modułów komunikacyjnych typu W-Mbus lub impulsowych. Liczydło jest obrotowe, zabezpieczone przed ściskaniem oraz zaparowaniem. Metrologia zgodna z wymaganiami MID.

Karta katalogowa wodomierza  JS Smart+
Cennik katalogowy wodomierzy jednostrumieniowych typu JS Smart + (zimna i ciepła woda).

Karta katalogowa wodomierzy domowych JS

Wodomierze jednostrumieniowe domowe typu JS Master+

Urządzenia te, o średnicy DN 25 – DN 40, przeznaczone są do precyzyjnego pomiaru przepływu wody zimnej i ciepłej w różnych budynkach i węzłach pomiarowych. Charakteryzują się możliwością montażu w pozycji poziomej i pionowej. Umożliwia to odczyty w praktycznie dowolnym miejscu zabudowy. Liczydło jest obrotowe, zabezpieczone przed działaniem pola magnetycznego oraz mechanicznym ściskaniem. Każdy z nich przystosowany jest do montażu modułu komunikacji impulsowej lub radiowej. Sito na króćcu wlotowym zabezpiecza przed uszkodzeniem licznika przez zanieczyszczenia mechaniczne. Metrologia zgodna z MID.

Karta katalogowa wodomierzy domowych Master+
Cennik katalogowy wodomierzy domowych JS Master+ (zimna i ciepła woda).

Wodomierz typu MWN woda zimna i ciepła

Wodomierze śrubowe przemysłowe typu MWN

Wodomierze przeznaczone są do pomiaru przepływu dużych ilości wody zimnej w średnicy DN 50 – DN 500 i gorącej w średnicach DN 50 – DN300 w instalacjach przemysłowych i dużych węzłach pomiarowych, w obiektach mieszkalnych. Pracują w dowolnej pozycji zabudowy, mają możliwość zamontowania układu transmisji danych w układzie przewodowym lub bezprzewodowym.
Łatwość montażu przy obniżonej masie i uniwersalnej wstawie pomiarowej pasującej do kilku wielkości wodomierza stwarza możliwość bardzo optymalnego gospodarowania wodomierzami.

Karta katalogowa wodomierzy wody zimnej i ciepłej typ MWN.
Cennik katalogowy wodomierzy kołnierzowych typu MWN (zimna i ciepła woda).
Wodomierz sprzężony Wodomierze sprzężone typu MWN/JS

Wodomierze sprzężone to wodomierze wody zimnej w średnicach DN 50 – DN 150 specjalnego przeznaczenia do instalacji, w których następuje bardzo zróżnicowany przepływ wody w czasie, od wartości praktycznie zerowych do wysokich chwilowych poborów wody. Zastosowany zawór przełączający przepływ strugi w zależności od jego wartości pozwala na wzajemne przenikanie przepływu wody przez zastosowane liczniki. Pozycja zabudowy, zawsze pozioma, z liczydłami do góry z opcją montażu modułów komunikacyjnych. Szeroki zakres pomiarowy czy je idealnymi licznikami do pomiaru przepływu wody w budynkach użyteczności publicznej mającymi obsłużyć instalacje ppoż. Liczniki te podatne są na zanieczyszczenia stałe.

Karta katalogowa wodomierzy sprzężonych typy MWN/JS.
Cennik katalogowy wodomierzy sprzężonych typu MWN – JS i MWN – WS.

Wodomierz z pionową osią typu MP

Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika typu MP

Wodomierze te przeznaczone są, jak ich poprzednicy, do pomiaru przepływu wody w dużych obiektach publicznych i zakładach przemysłowych dla wody zimnej i ciepłej w zakresie średnic DN 40 – DN 100. Są to liczniki, które w porównaniu do liczników MWN są dokładniejsze w zakresie niskich poborów wody i mają szerszy zakres pomiarowy, co czyni je wiarygodnymi urządzeniami do rozliczania wody, oferowane są też standardowe możliwości montażu nakładek komunikacyjnych.

Karta katalogowa wodomierzy typu MP z pionową osią wirnika.
Cennik katalogowy wodomierzy z pionowa osią wirnika typu MP (zimna i ciepła woda).

Wodomierz studzienny MH

Wodomierze studzienne typu MK

Wodomierze te stosuje się zazwyczaj jako liczniki poboru wody “surowej” w studniach głębinowych. Trwała konstrukcja średnicy DN 80 – DN 150 odporna na zanieczyszczoną wodę z możliwością wymiany wstawy pomiarowej czyni go użytecznym narzędziem do pomiaru przepływu wody w “trudnym” otoczeniu.

Karta katalogowa wodomierza studziennego MK.
Cennik katalogowy wodomierzy studziennych typ MK.
Cennik katalogowy wodomierzy studziennych typu MK i wodomierzy hydrantowych typu MH.