Ciepłomierz kompaktowy LQM IIICiepłomierze kompaktowe mieszkaniowe Apator Powogaz Poznań to przede wszystkim najbardziej popularny licznik LQM III z przetwornikiem impulsowym typu JS 90-NC w zakresie średnic DN 15 i DN 20 oraz z kompletem czujek temperatur PT 500.
Ma on możliwość montażu zarówno na powrocie jak zasilaniu układu cieplnego. Jako jedyny ciepłomierz ma opcję wpięcia aż czterech przepływomierzy co umożliwia odczyt przepływu wody zimnej i ciepłej użytkowej w rozbudowanych układach zasilania.

Karta katalogowa ciepłomierza
kompaktowego LQM III.
Cennik katalogowy ciepłomierzy
kompaktowych LQM III.

Ciepłomierz ELFNowszą wersją dla układów pomiarowych LQM III zaproponowaną przez firmę Apator Powogaz jest ciepłomierz o nazwie ELF. Zasadniczą różnicą w budowie tych urządzeń jest przetwornik przepływu i transmisja danych oparta na układzie opto, co całkowicie zabezpiecza układ przed ingerencją zewnętrznym polem magnetycznym.
Większa dokładność pomiarowa przetwornika przepływu i plaska charakterystyka błędu pomiarowego oraz możliwość stosowania wymiennych modułów komunikacji czyni z niego nowoczesne urządzenie do pomiaru zużycia ciepła lub chłodu.

Karta katalogowa ciepłomierza
kompaktowego ELF.
Cennik katalogowy ciepłomierzy
kompaktowych ELF.

Przetwornik przepływu typu JS 130

Ciepłomierze mechaniczne domowe Firmy Apator Powogaz Poznań z jednostrumieniowymi przetwornikami przepływu typu JS 130 – NC są przeznaczone do pomiaru zużycia ilości ciepła lub chłodu w obiegach cieplnych budynków wielorodzinnych lub małych instalacjach przemysłowych. Odporność przetworników przepływu na temperaturę do 1300C i PN 16 Bar powoduje, że mogą być długo eksploatowane nawet w trudnych warunkach. Podstawowym przelicznikiem jest jednostka LQM III, która współpracuje ze wszystkimi rodzajami przetworników przepływu.

Karta katalogowa przelicznika
elektronicznego LQM III do ciepłomierza
.
Karta katalogowa przetworników
przepływu domowych typ  JS 130-NC.

Przetwornik przepływu  mechaniczny kołnierzowy typ MWN 120 NC

Przetworniki mechaniczne węzłowe kołnierzowe dużych średnic typu MWN 130-NC są stosowane dla dużych instalacji ciepłowniczych lub chłodniczych. Uniwersalność zabudowy przetwornika przepływu na rurociągach poziomych lub pionowych, wysoka odporność na medium grzewcze i niezawodność wykonania powodują, że jest on często stosowanym urządzeniem w celu pomiaru życia ciepła lub pobranego chłodu. Podobnie jak w ciepłomierzach domowych, podstawowym przelicznikiem elektronicznym jest jednostka LQM III.
W celu otrzymania dokładniejszych parametrów pomiarowych ciepłomierza, szczególnie w zakresie niskich przepływów czynnika grzewczego, należy stosować przetworniki przepływu z pionową osią typu MP 130-NC. Ograniczeniem jest konieczność montażu tych przetworników tylko w pozycji poziomej.

Karta katalogowa przetworników
przepływu typy MWN 130-NC.
Karta katalogowa przetworników
przepływu z pionową osią typu MP 130-NC.
Cennik katalogowy ciepłomierzy APATOR POWOGAZ
z przetwornikami mechanicznymi
typu JS 130-NC, WS 120-NC, MWN 130-NC i MP 130-NC.